Nieuw boek: Openbaar bestuur en media

Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen (2021)

Welke rol speelde mediaberichtgeving bij de afschaffing van het Kinderpardon? Had de social media discussie over dierenleed in de Oostvaardersplassen effect op het handelen van Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland? En moeten publieke organisaties zoals de Belastingdienst zich druk maken om hun reputatie, of is dat alleen iets voor commerciële bedrijven?
 
Dit boek behandelt hoe media het openbaar bestuur beïnvloeden en vice versa. Aan de hand van herkenbare casussen passeren theorieën  op het gebied van mediatisering, agendasetting, framing, besluitvorming, reputatiemanagement, de totstandkoming van het nieuws, publieke verantwoording en strategische communicatie de revue. Het bespreekt de implicaties voor drie actuele ontwikkelingen: het toenemend belang van mediabewustzijn, de verschraling van met name lokale media en de opkomst van desinformatie.   

Openbaar Bestuur en Media maakt inzichten uit de bestuurskunde en communicatiewetenschap toegankelijk voor professionals in het openbaar bestuur, studenten en onderzoekers. Aan professionals in het publieke domein biedt de nuchtere, evidence-based aanpak aanknopingspunten voor reflectie en handelen. Het state-of-the-art overzicht van kennis verbreedt het arsenaal van studenten en zet onderzoekers op nieuwe sporen.

https://www.boomdenhaag.nl/webshop/openbaar-bestuur-en-media

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: